Optimizacija web stranice (eng. Search engine optimization – SEO) oglašivača za internet tražilice sastoji se od čitavog niza strategija koje su usmjerene ka podizanju organske posjećenosti stranice za internet tražilice kroz povećanje ranga na rezultatima pretraživanja za ciljane ključne riječi. Što je određena web stranica bolje pozicionirana na internet tražilicama za željene ključne riječi to je veći broj organskih (besplatnih) posjeta i potencijalnih konverzija u kupce ili klijente. (Izvor Wikipedia)

Google tražilica je najčešće korištena tražilica u Hrvatskoj ali i u svijetu. Postoje mnogobrojne rasprave o SEO optimizaciji i Google algoritmu o tome kako Google procjenjuje koja stranica će biti na prvom mjestu. Zasigurno možemo potvrditi da ne postoji recept s kojim će netko za bilo koju ključnu riječ doći na prvo mjesto za navedeni upit. No, unatoč tome postoje par smjernica na koje treba obratiti pažnju i koje će zasigurno pomoći pri boljem rangiranju na Google tražilici. (Izvor Wikipedia)

Unutarnja optimizacija (On page optimization)

On page optimizacija uključuje sve radnje koje se vrše na vlastitoj web stranici kako bi bila bolje rangirana kod pretraživača.

Naziv domene

Ključna riječ (odnosno popularna riječ koju ljudi upisuju u tražilicu) u nazivu domene može dosta doprinijeti poziciji na tražilicama. Google je potvrdio da njihov algoritam sadržava cca 200 faktora koji utječu na rangiranje web stranica. Dobro je imati lokaliziranu domenu ako je važno da se prikazuje na lokalnim pretraživanjima, što većini tvrtki je.

Hrvatske .hr domene se dijele u naplatne i besplatne.

Naslov stranice (page title)

Naslov stranice koji se nalazi unutar <title> taga i prikazuje se uglavnom u gornjem desnom uglu browsera je jako važan. Ključna riječ koja se nalazi u tom naslovu mora jasno opisivati sadržaj same stranice. U protivnom će tražilice “smatrati” da se podmeću ključne riječi koje tu ne pripadaju samo da bi se stekla popularnost i zbog toga mogu degradirati ili izbaciti sa pretraživanja.

Kratki opis stranice (meta description)

Meta description je kratki opis koji može doprinijeti poziciji, ali ne nužno. Taj opis uglavnom koristi tražilicama kako bi prezentirali određenu stranicu u pravom svjetlu. Zato taj opis često bude ispod URLa kod rezultata pretraživanja. Tražilice mogu postaviti i neki drugi opis uzet sa stranice ako to njihovi algoritmi zahtijevaju.

Naslov stranice (h1 tag)

On predstavlja naslov unutar h1 taga koji bi se trebao nalaziti u gornjem dijelu stranice i jasno opisivati sadržaj. Naslov unutar h1 taga treba biti različit na svim stranicama. Poželjno je da postoji samo jedan naslov unutar h1 taga na stranici. Taj naslov mora biti obavezno napisan za korisnike stranice, a ne tražilice. Ipak, treba uzeti obzir i tražilice te po mogućnosti ubaciti neku od popularnih ključnih riječi koja vjerno opisuje sadržaj na stranici.

Sadržaj stranice (content)

Sadržaj treba biti originalan (ne nužno jedinstven) jer tražilice ne vole duple stranice. Treba biti bogat, zanimljiv, koristan i sadržavati ključne riječi. Ključne riječi se mogu naglasiti i strong tagom, ali se ne smije pretjerivati u tome. Sve mora izgledati prirodno i čitljivo posjetiteljima.

Uređivanje slika s alt i title tagovima

Kad se dodaju slike na stranicu potrebno je upisati zamjenski tekst unutar alt taga i naslov slike unutar title taga. Ključnim riječima treba jasno opisati te slike. Na ovaj način slike će pomoći u pozicioniranju stranice, a isto tako se mogu samostalno pretraživati klikom na opciju slike koju imaju tražilice.

Navigacija (navigation menu)

Navigacija na web stranici treba povezati sve stranice kako bi im posjetitelji mogli što lakše pristupiti. Također, potrebno je da poveznice u meniju sadrže ključne riječi koje jasno opisuju sadržaj. Važno je da do linkova sa bitnim ključnim riječima posjetitelj može doći kroz svega jedan ili dva klika.

SEO optimizirani URLovi (SEO-friendly URLs)

URL-ovi na stranici moraju biti čitki, što kraći i sadržavati ključne riječi. To se postiže sa rewrite htaccess opcijama i CMS sustavom koji omogućava samostalno ažuriranje URLova; izbjegavati specijalne znakove među koje spadaju razmak i slova s dijakritičkim znakovima.

Redirekcija prilikom redizajna ili prelaska na novu stranicu

Prilikom redizajna web stranice ili prelaska na novu koja uključuje izmjenu strukture URLova važno je napraviti redirekcije starih URLova na nove da bi se očuvao “link juice” i zadržali postojeći rankinzi kod web tražilica. To se izvodi putem 301 redirekcije.

(Izvor Wikipedia)